Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Поделение "Социално-битово обслужване" / Студентски общежития

   

Предназначението на студентските общежития е за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти на редовно обучение в СУ "Св.Климент Охридски", чиито семейства не притежават собствен жилищен имот в София.

Поделение "Социално-битово обслужване" /ПСБО/ при СУ "Св.Климент Охридски" стопанисва следните общежития в Студентски град - София:

Общежитие Легла Общежитие Легла
Блок № 8 552 Блок № 52А 289
Блок № 17 301 Блок № 52Б 301
Блок № 18 427 Блок № 52В 303
Блок № 41А 479 Блок № 55А 266
Блок № 41Б 355 Блок № 55Б 277
Блок № 42Б 820 Блок № 57А 281
Блок № 50А 587 Блок № 57Б 313
Блок № 50Б 244 Блок № 57В 306
Блок № 51 567    

Общежитията в контингента на ПСБО по своята спецификация са семейни и несемейни. Семейни общежития са блоковете 52, 55 и 57.

Посетете официалния сайт на Поделение "Социално-битово обслужване":
http://uni-campus.net

Право на ползване

Комисия по настаняване (КН)

Ред за настаняване

Електронно плащане на наеми

НОВ ПРАВИЛНИК за ползване на студентските общежития на СУ - 2013 г.