Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Научноизследователски сектор / За контакт

   

Адрес: 1164 София, бул. Др. Цанков № 8
тел. 865 46 86, 866 87 19
факс: 865 64 13
e-mail: info@nis.uni-sofia.bg
www: http://nis-su.eu/

 

Директор: БОЖИЛ ДОБРЕВ

Гл. счетоводител: РАЛИЦА ДАМЯНОВА