Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Анжелина Георгиева Янева - Прокопова, Департамент по спорт

Публичното обсъждане за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - джудо) на проф. Анжелина Георгиева Янева - Прокопова ще се проведе на адрес: https://meet.google.com/rzp-mfzk-pbn?pli=1

Тема на дисертация: Обучение по джудо чрез ката за различни възрасти

Председател на научно жури: проф. Георги Владимиров Игнатов, д-р

Автореферат

Рецензии:

проф. Ирен Йорданова Пелтекова, д-р

проф. Росица Александрова Пенкова, дн

доц. Николина Георгиева Димитрова, дн

Становища:

проф. Георги Владимиров Игнатов, д-р

проф. Ангел Божичков Крумов, д-р

проф. Бистра Георгиева Димитрова, дн

проф. Даниела Станимирова Дашева, дн