Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Владимир Димитров Теохаров, Философски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на посочения адрес: https://join.skype.com/nPQHrqkl1ucY.

Процедура за придобиване на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията) на тема: „Метафизика и психология на духовните възрасти“.

Председател на журито: проф. дфн Георги Теологов Каприев.

Автореферат BG DE

Рецензии:

  • проф. дфн Александър Методиев Кънев BG+ENG
  • проф. дфн Валентин Апостолов Канавров BG DE
  • проф. дфн Георги Теологов Каприев BG DE

Становища:

  • проф. дфн Нина Иванова Димитрова BG ENG
  • проф. дфн Стилиян Йотов Йотов BG ENG
  • проф. д-р Христо Петков Тодоров BG DE
  • доц. д-р Ивайло Георгиев Димитров BG ENG

Публикувано на 04.05.2020 г., в 14:34 ч.