Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Татяна Трифонова Томова, Философски факултет

Философски факултет, Бул. Цариградско шосе 125, блок 4, ет. 1, зала 200

Публична защита за придобиване на научна степен „доктор на науките” на доц. д-р Татяна Трифонова Томова, по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология – Публични и социални политики). Тема на дисертацията: „Българският път в социалната политика“.

Председател на научното жури: проф. дпн Тодор Александров Танев

 

Автореферат БГ EN

Рецензии:

  • проф. дпн. Тодор Александров Танев БГ EN
  • проф. д-р Александър Иванов Маринов БГ EN
  • проф. дсн Духомир Владимиров Минев БГ EN

Становища

  • проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева БГ EN
  • проф. дпн Антоний Тодоров Тодоров БГ EN
  • проф. д-р Евгения Иванова Делчева БГ EN
  • доц. д-р Добрин Христов Канев БГ EN

Публикувано на 11.09.2020г.