Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Баян Райханова, Факултет по класически и нови филологии

Кабинет 18, ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79

Защита на дисертационния труд на доц. д-р Баян Райханова на тема: Съвременна арабска проза: от неокласическото към постмодерното ” за придобиване на научната степен „доктор на науките” по направление 2.1. Филология (Съвременна арабска литература)

 

Председател на научното жури: проф. дфн Цветан Теофанов

 

Автореферат

 

Рецензенти:

1. проф. дфн Цветан Теофанов

2. проф. дфн Александър Федотов

3. проф. д-р Бора Беливанова

 

Становища:

  1. проф. д-р Милена Братоева
  2. проф. дфн Владимир Сабоурин
  3. доц. Мария Михайлова-Мръвкарова
  4. доц. Мария Калицин