Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. Андон Ангелов Рангелов, Физически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-343 от 16.09.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно

 

Защита на доц. д-р Андон Ангелов Рангелов за присъждане на научна степен „доктор на физическите науки“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Квантово – оптични аналогии

Председател на научното жури: проф. дфзн Асен Енев Пашов

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. дфзн Александър Александров Драйшу – bg / eng
  • проф. дфзн Елена Вадимовна Стойкова – bg / eng
  • проф. дфзн Иван Митев Узунов – bg / eng

Становища:

  • проф. дфзн Асен Енев Пашов – bg / eng
  • проф. дфзн Вера Маринова Господинова – bg / eng
  • проф. дфзн Стоян Христов Русев – bg , eng
  • доц. д-р Николай Иванов Минковски – bg / eng

 

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес
https://cern.zoom.us/j/63902654523?pwd=MXp6bzZ5aGt5VkJTbnM1UWEwUVQ3QT09

Meeting ID: 639 0265 4523
Passcode: 772830