Начало / Университетът / Преподаватели / Персонален сертификат

   

Персоналeн X.509 сертификат служи за:

- отдалечен достъп до Информационната система СУСИ 4 и до информационните платформи

- за вътрешноинституционални електронни подписи

 

ВНИМАНИЕ: Настоящият сертификат служи само за подписване на вътрешни за Университета документи в PDF формат като доклади, молби, заявления до деловодството, отчети за преподавателска натовареност, подписване на електронни писма, за отдалечена връзка до информационната система СУСИ 4, достъп до онлайн ресурсите на Университетска библиотека.

С приложения сертификат не бива да се подписват трудови и граждански договори, както и документи, адресирани до публични институции, защото ако бъдат подписани такива документи, те са нищожни, не пораждат правни последици и могат да бъдат успешно оспорени по съдебен ред.

 

ВАЖНО!

Във връзка със Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), преподавателите, служителите и докторантите в СУ могат да подават заявки за издаване на персонален X.509 сертификат, като пишат на ca_problems@ucc.uni-sofia.bg от служебния си адрес. Заявката трябва да съдържа:

- трите имена на български
- име и фамилия на латиница
- факултет- длъжност
- ЕГН
- потребителско име от СУСИ
- телефон за връзка
- копие от заповедта за зачисляване (за докторанти)

 

Валидността на сертификата е една година от датата на издаване.

 

За въпроси, проблеми, информация и преиздаване на сертификат, пишете на e-mail:

ca_problems@ucc.uni-sofia.bg

или позвънете на телефон:

02/ 81 61 591, 02/9 631 338