Начало / Университетът / Международна дейност

   

СУ „Св. Климент Охридски“ е най-големият университет в България и неговата роля в областта на интернационализацията на висшето образование е изключително важна.

Международната дейност на СУ датира от началото на неговото създаване през 1888 г.

Университетът установява и поддържа партньорски взаимоотношения от взаимен интерес с престижни университети в целия свят. Като институция на висшето образование, приоритетно място в нейната дейност заема обменът на интелектуални ресурси, не само на национално, но и на международно ниво. Чрез запознаване с чуждестранни модели на обучение и научно-изследователска дейност и същевременно интегриране на българските вековни традиции в обучението с чуждестранния опит, Софийският университет се превръща не само в конкурентоспособно, но и високо уважавано средище на знанието и науката.

В рамките на сключените Споразумения за разбирателство се осъществява интензивен обмен на студенти и преподаватели, международни прояви и участие в съвместни проекти. Нашият университет е предпочитан партньор от множество университети в чужбина.

Ежегодно университетът се посещава от голям брой чужди преподаватели в рамките на двустранните договори, студенти, участници в международни прояви, посланици, делегации от университети-партньори и други институции.

СУ е водещ университет в България при изпълнение на програма Еразъм +.