Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Проф. д-р Методи Марков Марков, Юридически факултет

зала "Америка за България", Ректорат

 

Защита на дисертационен труд на тема "Даване вместо изпълнение" на проф. д-р Методи Марков по професионално направление 3.6 Право,за присъждане на научната степен "доктор на науките"

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Русчев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: