Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защити на магистърски тези - ноември 2018 г.

   

09.10.2018

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от СУСИ - кабинет 130:

29, 30 октомври 2018 г. - 10:00-12:00 / 14:00 - 17:00

6-8 ноември 2018 г. - 10:00-12:00 / 14:00 - 17:00

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ: Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния сектор - защитата ще се състои на 27.11.2018 г. (вторник), 09.00ч, зала 128

Прием на магистърски тези:

30.10.2018 (сряда) - 17:00-19:00 часа, стая 122

02.11.2018 (петък) - 16:00-18:00 часа, стая 122

09.11.2018 (петък) - 15:30-17:30 часа, стая 122

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА: Магистърски програми: Икономика и право и Приложна икономика (вкл. специализации Макроикономика и Икономика на фирмата) - защита на магистърски тези на 29 ноември (четвъртък) от 9 часа, зала 520

Приемане на магистърски тези:

13 ноември (вторник) от 17 до 18 ч. в кабинет 509

14 ноември (сряда) от 16 до 18 ч. в кабинет 509

 

Магистърска програма “Статистика, иконометрия и актюерство”, магистърска програма “Управленски информационни системи” и Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език защита на магистърски тези на

28.11.2018 (сряда) от 9:00 до 17:00 в зала 520

 

Прием на магистърски тези:

15.11.2018 от 18:00 до 19:00 ч. в стая 516

 

Финанси и банково дело

Защитата ще се състои на 27.11.2018 от 9:00 часа в зала 523

Приемане на дипломни работи – 12.11.2018 от 18:00 до 20:00 часа в каб. 126

 

Датата за защита на магистърски тези за МП "Счетоводство и одит" (икономисти и неикономисти) и МП "Корпоративно счетоводство със секторна специализация" (икономисти и неикономисти) ще е 22.11.2018 г. (четвъртък) от 9:00 ч., зала 400

 

Графикът за предаване на магистърските тези е, както следва:

За МП "Счетоводство и одит" (икономисти и неикономисти):

- 06.11.2018 г. от 17:00 ч. до 18:00 ч. в каб. 101

- 07.11.2018 г. от 17:00 ч. до 18:00 ч. в каб. 101

 

За МП "Корпоративно счетоводство със секторна специализация" (икономисти и неикономисти):

- 12.11.2018 г. от 17:30 ч. до 18:30 ч. в каб. 101

 

 

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“: МП по БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ - защитите ще се състоят на 29 ноември 2018 г. (четвъртък) от 09.00 ч., зали 200, 402, 417

 

Прием на магистърски тези:

7 ноември (сряда) от 13 до 15 ч., к. 326

9 ноември (петък) от 10 до 13 ч., к. 326

 

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“: МП по БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК иБИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – защитата ще се състои на 29 ноември 2018 г. (четвъртък) от 13.00 ч., зала 416

 

Прием на магистърски тези:

7 ноември (сряда) от 13 до 15 ч., к. 326

9 ноември (петък) от 10 до 13 ч., к. 326