Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на новоприетите магистри за учебната 2018/2019 г.

   

05.10.2018

 

Стопански факултет- втори етап на класиране

ЗАПОВЕД № РД 20-1391/25.09.2018 Г.

 

Записване на новоприетите магистри за учебната 2018/2019 г.

- Заповед на Ректор до 08 октомври 2018 г. (чл.27(2) от Правилника на Университета)

 

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование (бакалавър) или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ (с тези документи разполагамe).

2. Именник /по образец/ от Стопански факултет

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три снимки /паспортен формат/

5. Платена такса: В Касата на Стопански факултет каб. № 408 :

Работно време: 9.00- 12.00 / 13.00 - 16.00

В Паричен салон на Ректората или по банков път

 

Документите ще се приемат в зала № 417

Приемно време: 9.30 – 11.30 / 13.30 – 17.00 ч.

 

График за записване на новоприети студенти срещу заплащане

 

9 октомври 2018 г. – Магистърски програми в направление Стопанско управление – специалисти

10 октомври 2018 г. – Магистърски програми в направление Икономика – икономисти

11 октомври 2018 г. –– Магистърски програми в направление Стопанско управление –неспециалисти и Магистърска програма : Икономика и финанси – неикономисти (редовно обучение)

12 октомври 2018 г. – от 9,00-12,00 - Магистърска програма: Икономика и финанси – неикономисти (задочна форма на обучение)