Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на новоприетите магистри за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

   

18.02.2020

 

Записване на новоприетите магистри за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

 

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование (бакалавър) или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ (с тези документи разполагамe).

2. Именник /по образец/ от Стопански факултет

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три снимки /паспортен формат/

5. Платена такса: В Касата на Стопански факултет каб. № 408 :

 

Работно време: 9.00- 12.00 / 13.00 - 17.00

 

В Паричен салон на Ректората или по банков път

 

Документите ще се приемат в каб. 417 на 19.02.2020г. /сряда/

Приемно време: 9.30 – 11.30 / 13.30 – 17.00 ч.