Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за държавна изпитна сесия за ОКС „Магистър“ към Катедра „Стопанско управление“

   

11.07.2020

Общи инструкции:

 

Внимание! Във връзка с епидемичната обстановка в страната:

1. На входа на сградата на Стопанския факултет ще Ви бъде измерена телесната температура. Студенти с повишена телесна температура няма да бъдат допускани!

2. Използването на маски е задължително по време на целия престой в сградата на Стопанския факултет и провеждането на изпита. Студенти без маска не се допускат в Стопанския факултет.

3. По време на почивката между двете части на държавния изпит, както и след приключване на изпита, студентите задължително напускат сградата на Стопанския факултет.

4. Не се позволява излизане от изпитната зала по време на работата по всяка част на държавния изпит.

5. Студентите задължително трябва да носят студентските си книжки и да се явят пред определената зала за провеждане на държавния изпит не по-късно от 15 минути преди началото на изпита. Разрешава се използването само на син или черен химикал. Всички останали материали се предоставят от Изпитната комисия.

6. Държавните изпити са анонимни и следва да се спазват всички правила за анонимност от страна на студентите.

 

Държавен изпит за ОКС „Магистър“ – МП „Бизнес администрация“

16 юли 2020 г. /четвъртък/, 9 часа

 

Разпределение на студентите в изпитната зала

 

ЗАЛА 304
Факултетен номер:
9841
9851
9853
9854
9861
9865
9866
9869
9870
9872
9875
9879

 

В случай че сте подали заявление за явяване на държавен изпит и факултетният ви номер не фигурира сред посочените, моля свържете се незабавно с инспектор Магистри!