Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / График за записване на новоприети студенти за места субсидирани от държавата и места срещу заплащане, редовна и задочна форма

   

20.09.2019

 

priem

 

Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2019/2020 г. /

 

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

 

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование (бакалавър) или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета; (с тези документи разполагамe).

2. Именник /по образец/ от Стопански факултет

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три снимки /паспортен формат/

5. Платена такса: В Касата на Стопански факултет каб. № 408 :

 

Работно време: 9.00- 12.00 / 13.00 - 16.00

В Паричен салон на Ректората или по банков път

 

Документите ще се приемат в зала № 417

Приемно време: 9.30 – 11.30 / 13.30 – 17.00 ч.

 

График за записване на новоприети студенти за места субсидирани от държавата и места срещу заплащане, редовна и задочна форма.

 

- 25.09.2019 г. –

1/ новоприети, за места, субсидирани от държавата,

2/ Магистърски програми в направление Стопанско управление /обучение срещу заплащане/

 

Бизнес администрация –стратегическо управление; Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси; Дигитален маркетинг; Бизнес администрация /неспециалисти/

- 26.09.2019 г. - Магистърски програми в направление Икономика и финанси:

-Счетоводство и анализ на големи данни;

- Счетоводство и одит

- Финанси и банково дело

- Икономика и право

 

- 27.09.2019 г. Магистърски програми в направление Икономика и финанси:

- Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите

- Аутсорсинг, проекти и компании

- Приложна иконометрия и икономическо моделиране(на английски език)

 

- 30.09.2019 г. Магистърски програми в направление Икономика и финанси /задочна форма/:

- Митнически и данъчен контрол

- Енергийни пазари и услуги

- Икономика и финанси

- Магистърски програми в направление Стопанско управление/ редовна форма/

- Бизнес администрация – стратегическо управление / на английски език/

- Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси/ на английски език/