Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Икономика и право

   

 

МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за икономисти и неикономисти и прием от летния семестър само за икономисти

 

 

Представяне на програмата

Информация за ПРИЕМА ОТ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2020/2021 г.:

Кандидат-магистрите изпращат по електронен път автобиография и мотивационно писмо, в което до 2 страници посочват мотивацията и очакванията си от обучението в срок до 29 януари 2021 г. Автобиографията и мотивационното писмо се изпращат на членовете на изпитната комисия с ясно уточнение за коя магистърска програма се кандидатства

Комисия:
Председател – доц. д-р Димитър Златинов (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg)
Членове: доц. д-р Милен Велушев (mvelushev@feb.uni-sofia.bg) и гл. ас. д-р Цветан Мадански (tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg)

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри: 23 декември 2020 – 29 януари 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Събеседването ще се проведе на 1 февруари 2021 г. от 18:00 ч. в платформата MS Teams, за което кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.

МП „Икономика и право” е създадена съвместно с Юридическия факултет на Софийския университет. Тя има интердисциплинарен характер и цели да даде на студентите практически познания едновременно и за икономическите процеси, и за правната рамка, която ги регламентира. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в публични и частни организации и като предприемачи, управляващи собствен бизнес.

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.8 Икономика, могат да кандидатстват в магистърската програма от зимния семестър, като полагат допълнителни изпити по икономически дисциплини по време на следването си.

 

Обучението в редовна форма се осъществява след 18 часа през делничните дни и събота и неделя спрямо разписа на студентите.

Учебен план 2020/2021 – прием от зимния семестър

Учебен план 2020/2021 – прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Икономика и право”: доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg, кабинет 507

 

Годишна такса за обучение: 2140 лв.