Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по научно направление 3.7 Администрация и управление (Вземане на решения при риск и неопределеност и управление на софтуерни проекти и компании), обявен в ДВ, бр. 21 / 18.03.2016 г.