Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност професор по 3.8. Икономика (Институционална икономика, поведенческа икономика и икономически теории – на английски език и немски език), обявен в ДВ, бр. 52 от 2.07.2019 г.