Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по научно направление 3.8 Икономика (Приложение на информационните технологии в икономиката – складове от данни, информационни системи и средства за бизнес анализ), обявен в ДВ, бр. 21 от 18.03.2016 г.