Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Започват дейностите по проект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“

   

11.02.2022

 

Започват дейностите по проект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ на фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Столичен инспекторат. Те са фокусирани върху служителите на общински и районни администрации, учители и граждански организации и широката общественост.

въглеродна грамотност

Чрез проекта ще бъдат популяризирани иновативни европейски практики по отношение на въглеродния отпечатък на отделните граждани и ще бъде повишена гражданската осведоменост. В рамките на проекта ще бъде създадена обучителна програма на тема „въглеродна грамотност“ и ще бъде разработен наръчник за прилагане на добрата практика съдържащ анализ, препоръки и конкретни стъпки за прилагането ѝ.

 

Очакваните резултати са:

  • Разработен наръчник за прилагане на добрата практика за въглеродна грамотност, включващ анализ, препоръки и конкретни стъпки;
  • Обучителна програма и обучителни материали на тема „въглеродна грамотност“, включваща минимум 3 обучителни модула
  • Обучителни видеа;
  • Провеждане на обучение за инспектори от Столичен инспекторат ;
  • Информационно видео.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа 2021“.