Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В Стопанския факултет се проведе онлайн Трета лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“

   

05.09.2020

 

На 2, 3 и 4 септември Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше домакин на проведената онлайн Трета лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ – съвместен сертификационен курс на списание „Ютилитис“ и Центъра за образователни услуги към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Част от посетилите школата се записаха и в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ за обучение през 2020/2021 г. Магистратурата се предлага в 2-семестриална задочна форма за специалисти и неспециалисти.

3rdSummerSchoolEnergy

Лятната школа се проведе със съдействието на:

 • AES Bulgaria;
 • Axpo Bulgaria;
 • КонтурГлобал Марица Изток 3
 • Schneider Electric Bulgaria
 • Total Exploration & Production Bulgaria;
 • Адвокатска кантора Wolf Theiss;
 • Платформа „Brown to Green”.

Участници в това и предишните издания на лятната школа бяха студенти, докторанти, млади експерти, мениджъри, и служители в областта на сферата на услугите от общ интерес, финансови организации, ИТ компании, представители на държавни институции и други.

Тази година, студенти и докторанти от специализирани програми бяха поканени да вземат участие без заплащане на такса.

В обучението се включиха над 40 участника – представители на енергийни компании, индустриални предприятия, доставчици на енергийни услуги, докторанти и студенти.

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 • Анна Димитрова, Ръководител на отдел „Енергийна политика, околна среда и иновации“ в „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
 • Антони Желязков, Експерт „Бизнес развитие”, Българска независима енергийна борса ЕАД
 • доц. д-р Атанас Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Вася Николовска, Съветник правни въпроси и корпоративни комуникации, Total E&P Bulgaria
 • Живодар Терзиев, Председател на Българска петролна и газова асоциация (БПГА)
 • д-р инж. Ивайло Найденов, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
 • Иван Цанков, FCCA, Изпълнителен директор, AES Bulgaria
 • Кристина Лазарова, Координатор, Платформа „Brown to Green”
 • Лорена Хусени, Ръководител отдел „Развитие на оперативната дейност“, Акспо България ЕАД
 • Мартин Георгиев, Председател на УС, Асоциация на търговците на електроенергия в България (АТЕБ)
 • Мирослав Ризов, Инженер Релейни защити и Автоматизация в Шнайдер Електрик
 • адв. Павлин Стоянов, АД „Делойт Лигъл“
 • адв. Радослав Миков, Партньор, Адвокатско дружество „Волф Тайс“
 • Светослав Иванов, Председател, Българска асоциация „Природен газ“ (БАПГ)

Целта на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на съвременните предизвикателства пред мениджмънта в енергийния отрасъл.