Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / СУ обяви втория етап от класирането на магистри в Стопанския факултет

   

08.10.2020

 

Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" днес издаде две заповеди за записване на магистри от втория етап на класирането в Стопанския факулет.

 

Кандидатите могат да проверят класирането си в 2 списъка, по входящ номер от системата КМК:

1) Списък 1 (pdf)

или

2) Списък 2 (pdf)

 

ВАЖНО: Записването ще бъде проведено по график на 9, 12 и 13 октомври

 

За некласираните до момента кандидати ще бъде обявено окончателно трето класиране след 13.10.2020 г.

Класираните кандидати от редовния и допълнителния прием в магистърските програми в Стопанския факултет могат да се запишат на следните дати:

 

9 октомври 2020 г. /петък/ от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа - ЗАДОЧНИ ПРОГРАМИ:

зала 320: Енергийни пазари и услуги; Икономика и финанси; Фасилити мениджмънт; Бизнес администрация – управление и предприемачество; Дигитален мениджмънт в туризма; Митнически и данъчен контрол

 

12 октомври 2020 г. /понеделник/ от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа - ИКОНОМИКА и ФИНАНСИ (редовно)

зала 320: Аутсорсинг проекти и компании; Икономика и право; Моделиране на големи данни в бизнеса и финанси; Финанси и банково дело; Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език; Счетоводство и анализ на големи данни; Счетоводство и одит; Финанси и инвестиции

 

13 октомври /вторник/ от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа - СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (редовно)

зала 320: СПЕЦИАЛИСТИ: Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език; Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език; Управленски информационни системи с обучение на английски език; Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация – стратегическо управление; Дигитален маркетинг и НЕСПЕЦИАЛИСТИ: Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език; Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език; Управленски информационни системи с обучение на английски език; Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация – стратегическо управление; Дигитален маркетинг; Бизнес администрация

 

В зала 317 в Стопанския факултет кандидат-магистрите могат да попълнят необходимите документи за записването:

 • Оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование (бакалавър) или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит/дипломната работа. За кандидат-магистри, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование предстои, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета
 • Документ за самоличност (лична карта)
 • Именник /по образец/ от Стопанския факултет
 • Студентска книжка (попълнена на първа и втора страница) – закупена от студента, включително и от Стопанския факултета
 • 3 снимки /паспортен формат/
 • Документ за платена семестриална такса за обучение

 

Документите за записването могат да бъдат закупени и в сградата на Стопанския факултет.

Кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
 • на каси в банка

 

Данните, които трябва да посочите, са:

Банковата сметка на Софийски университет:

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 

 1. Вашите три имена
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи Стопански факултет

 

Вижте тук таксите (за граждани на България и ЕС) за ОКС "Магистър", платено обучение - за учебната 2020/2021 г.