Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, Data Science Modeling Laboratory ОРГАНИЗИРАТ: Изследователско обучение – семинар, гр. Елена, 10 юли до 14 юли 2017 г.

   

04.04.2017

 

Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

Data Science Modeling Laboratory

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

Изследователско обучение – семинар, гр. Елена, 10 юли до 14 юли 2017 г.

 

Обучението и провеждането на изследователска работа ще се провежда в следните направления (и не само):

  • Методи и алгоритми (machine learning) за анализ на големи данни чрез алгоритмични техники на R и Python;
  • Методи и алгоритми за иконометричен анализ на големи данни чрез алгоритмични техники на R и Python;
  • Методи и алгоритми за търсене на равновесие по Наш за линейноквадратични игрови модели.

 

Канят се за участие всички желаещи.

 

За контакти:

проф. д.м.н. Иван Г. Иванов e-mail: i_ivanov@feb.uni-sofia.bg