Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Статия на проф. д-р Десислава Йорданова беше публикувана в списание Sustainability (IF 2.576)

   

13.08.2020

 

Статия на проф. д-р Десислава Йорданова, в съавторство с чуждестранни учени, беше публикувана в международното научно списание Sustainability (импакт фактор 2.576).

Проф. Йорданова е преподавател в Катедра „Стопанско управление“ и директор на МП „Бизнес администрация – Управление и предприемачество“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Статията е публикувана в специален брой на тема Innovation Ecosystems: A Sustainability Perspective.

Sustainability