Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Предстоящи ESG обучения, ноември-декември 2021

   

15.11.2021

 

Центърът за образователни услуги към Стопанския факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Българска асоциация на КСО специалистите имат удоволствието да Ви поканят на серия специализирани обучение в областта на управлението на социалните, екологичните и организационните аспекти от дейности на дружествата през ноември-декември 2021 г. Обученията не са взаимосвързани и могат да бъдат посещавани заедно и/или поотделно.

facebook_cover_820x360_reference

19 ноември: Социален стълб на устойчивост – Включва актуални теми като: принципите на бизнеса и правата на човека; управленския подход, ориентиран към заинтересованите страни; заетост и индустриални отношения; трудови и социални права, международно и национално законодателство, ключови институции; трудови практики. здраве и безопасност. баланс между работа и личен живот; социален одит. устойчива верига за доставки; насърчаване на адекватни стандарти на живот; въздействие върху работниците, потребителите и общностите

Водещ обучител: д-р Иван Нейков

Дата на провеждане: 19 ноември 2021 г. (8 уч. часа, онлайн)

Краен срок за записване: 16 ноември 2021 г.

Такса участие: 380 лв.

 

26 ноември: ESG отчетност и изисквания към докладваните данни - Включва актуални теми като: управление на данните. вътрешни и външни / публични източници; задължения за оповестяване и международни стандарти за интегрирана отчетност; Европейска директива за отчитане на устойчивите финанси (SFRD); Европейска директива за корпоративна отчетност (CSRD); Европейска директива за оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието (NFRD)

Водещ обучител: гл. ас. д-р Марина Стефанова

Дата на провеждане: 26 ноември 2021г. (8 уч. часа, онлайн)

Краен срок за записване: 23 ноември 2021 г.

Такса участие: 380 лв.

 

3 декември: Екологичен стълб на устойчивост. Зелена и кръгова икономика - Включва актуални теми като: договори за ЕС, институции и законодателство, субсидиарност и солидарност, агенции и организации на ЕС; Европейския зелен пакт, технически аспекти на таксономията на ЕС; въведение в прилагането на таксономията на ЕС; шест екологични цели, преследвани в таксономията на ЕС; значителен принос към целите за смекчаване и адаптиране на климата; Екологични цели срещу TSC на таксономията на ЕС; минимални социални изисквания; роля на таксономията в контекста на ЕС за устойчиво финансиране; Регламент за капиталовите изисквания (CRR) и доверителни задължения

Водещ обучител: ас. д-р Мария Трифонова

Дата на провеждане: 3 декември 2021г. (8 уч. часа, онлайн)

Краен срок за записване: 30 ноември 2021 г.

Такса участие: 380 лв.

 

10 декември: Устойчиви финанси - Включва актуални теми като: въведение в устойчивите финанси; управляващ капитал за устойчиво бъдеще. Капиталови потоци във финансовата система; стратегии, които работят за устойчиво финансиране и подходи за устойчиво финансиране; оценка на риска и възвръщаемостта - връзка между риска и възвръщаемостта и въздействието върху устойчивото финансиране; устойчиви финансови решения - ключови атрибути за насърчаване на устойчиво финансиране; ролята на публичния сектор в устойчивото финансиране; тенденции, рискове, иновации и устойчиви финанси; разработване на план за действие и оценка на въздействието

Водещ обучител: доц. д-р Марселен Йовоган

Дата на провеждане: 10 декември 2021 г. (8 уч. часа, онлайн)

Краен срок за записване: 7 декември 2021 г.

Такса участие: 380 лв.

 

17 декември: Енергийна и климатична политика - Включва актуални теми като: ефекти от замърсяването на климата и неговите икономически измерения, политика на ЕС в областта на климата, международни споразумения за климата; система на ЕС за търговия с емисии, Механизми за приспособяване на въглеродните граници; инструменти за декарбонизация възобновяема енергия и енергийна ефективност; политика на ЕС за сигурност на доставките, сигурност на доставките от нефт до електричество, мрежово планиране / TYNDP / TEN-E / офшорни / разпределение, адекватност на ресурсите и механизми за капацитет; енергиен пазар на ЕС - пазари на едро на електроенергия; пазари на едро на газ; пазари на дребно и свързаност на енергийната система; Европейски зелен пакт. Пакет “Готови за 55” и механизми за справедлив преход; енергийни иновации и стратегически важни енергийни технологии (зелени газове, водород, офшорна възобновяема енергия), инициативи за интелигентен град от сгради до мобилност. Цифрова трансформация

Водещ обучител: доц. д –р Атанас Георгиев

Дата на провеждане: 17 декември 2021 г. (8 уч. часа, онлайн)

Краен срок за записване: 14 декември 2021 г.

Такса участие: 380 лв.

 

Допълнителни отстъпки:

  • 5% отстъпка при записване на 2+ участника от една компания.
  • 10% отстъпка за членове на БАКСОС.
  • 20% отстъпка за служители на компаниите, които са направили финансово дарение на стойност над 5.000 лв. към Стопански факултет през последните 2 години.

 

Кой може да участва?

Обученията са полезни най-вече за представители на централна и местна администрация, регулаторни органи, бизнес, граждански организации, учени и изследователи в прехода към зелена и социална икономика, вкл. всички засегнати от Европейския зелен пакт.

 

Как да кандидатствам?

Всички желаещи следва да попълнят този онлайн формуляр. Одобрението за участие се извършва след заплащането на курса.

 

Повече за пълната ESG академия можете да научите от приложените брошури на български и английски език:

 

За повече информация: Гл. ас. д-р Марина Стефанова, тел. 0888 637 654, email: info@baksos.bg