Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Представяне на дисциплината „Управление на публичните предприятия“ в рамките на МП ИУПР

   

22.11.2021

 

За първи път в България на 21.11.2021 г., в рамките на МП “Икономика и управление на публичните ресурси“ (МП ИУПР), бе представена дисциплината „Управление на публичните предприятия“ от Димитър Елков, който е сертифициран вътрешен одитор (CIA, The Institute of Internal Auditors, Inc.), сертифициран в риска и контрола на информационните системи (CRISC, ISACA), сертифициран външен оценител на качеството на вътрешния одит, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор.

Законът за публичните предприятия и правилникът за неговото приложение станаха инструменти за устойчиво развитие на публичните предприятия в България, след препоръките за тяхното изготвяне, отразени в докладите на Европейската комисия към България по линия на Европейския семестър за 2019 г. и 2020 г., респ. Съвета, както и доклада на ОИСР, с който се направи преглед на корпоративното управление на публичните предприятия в България. Приемането на закона бе и условие за присъединяване на България към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.

Политиката за участие на държавата в публичните предприятия не е изготвена и публикувана към днешна дата. С РМС №231/18 март 2021 г. бе одобрен анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от ТЗ държавни предприятия.

0000285037-article3

Предвид огромният интерес към темата за публичните предприятия, в рамките на годишната конференция на Стопанския факултет "Environmental, social and governance challenges for recovery and resilience", ще бъде представен панел „Предизвикателства и възможности пред доброто управление на публичните предприятия“ (26 ноември, 10:30-12:30 ч.)

Модератор: доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Катедра „Икономика и управление по отрасли“, ръководител на МП ИУПР

Панелисти:

  • Цветан Цирков, отдел "Управление и преструктуриране на държавното участие", дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", Министерство на икономиката на Република България – Предизвикателства пред публичните предприятия
  • Проф. д.ю.н., Марина Лапина, главен научен сътрудник, Департамент „Международно и публично право“, Финансов университет към правителството на Руската Федерация, Москва – Роль института финансового контроля для надлежащего управления государственными предприятиями в Российской Федерации
  • Гл. ас. д-р Марина Стефанова, Стопанки факултет СУ „Св.Климент Охридски“ – ESG отчетност на българските държавни предприятия 2021 (Анализ на настоящето и препоръки за бъдещето)
  • Гл. ас. д-р Георги Георгиев – Председател на Столичен общински съвет, преподавател в Юридическия и Стопанския факултет на СУ „Св. “Климент Охридски“
  • Гл. ас. д-р Рая Каназирева – Директор на „Държавна консолидационна компания“, преподавател в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
  • Д-р Розалина Козлева, управител на „Инфрапроект Консулт“ЕООД, член на екипа на МП ИУПР – Икономически аспекти на управлението на публични предприятия
  • Адв. Емилия ПетковаПравни аспекти на управлението на публични предприятия