Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Партньорството между СтФ и екипа „Валидиране на модели на кредитния риск“ на KBC Group – клон България се разширява и задълбочава

   

17.08.2022

 

През изминалата академична година Стопанският факултет на СУ и екип „Валидиране на модели на кредитния риск“ на KBC Group проведоха редица различни съвместни инициативи в областта на изкуствения интелект. Партньорството между двете институции продължава да се разширява и задълбочава.

1_reference

В рамките на последната съвместна инициатива, която отбеляза успех, екипът „Валидиране на модели на кредитния риск“ на KBC Group – клон България, предостави данни и задания за четири различни бизнес казуса на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ в областта на моделиране на кредитния риск. Студентите, слушащи курса „Вероятности и статистика за напреднали“ с титуляр проф. д.ик.н. Георги Чобанов, работиха екипно върху поставени казуси в следните направления:

  • Проучване, анализ и визуализация на данните;
  • Тестване на точността на прогнозната сила на модела, тестване на хипотези;
  • Оценка на прогнозната сила на модела и гарантиране смисленото диференциране на риска и точни количествени оценки на риска за клиенти с високи експозиции;
  • Анализ на теоретична парадоксална ситуация, свързана с оценката на прогнозиращата способност на модела.

По време на семестъра екипът „Валидиране на модели на кредитния риск“ на KBC Group – клон България, изнесе презентация на тема „Моделиране и валидиране на кредитния риск“ и проведе поредица от срещи с проф. д.ик.н. Чобанов, в рамките на които бяха формулирани заданията за казусите, съобразно избраните тематични направления от учебния план на курса „Вероятности и статистика за напреднали“.

2

В края на курса всеки екип презентира разработеното решение пред титуляра на курса проф. д.ик.н. Георги Чобанов, доц. д-р Боряна Богданова, ръководител на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“, и екипа „Валидиране на модели на кредитния риск“ на KBC Group – клон България. В своите проектни решения студентите използваха програмните езици R и Python. Д-р Ирем Яман, ръководител на екип „Валидиране на модели на кредитния риск“, както и нейните колеги Михаела Ангелова, Веселин Митров, Вилизар Гошев, Митко Танев, Габриела Митева, Живко Тодоров, Иванина Иванова и Петър Дамянов, дадоха конструктивна обратна връзка и препоръки към всички студенти.

3

Ръководството на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ изказва своята благодарност към д-р Ирем Яман и към целия екип „Валидиране на модели на кредитния риск“ за ползотворното сътрудничество и безценната подкрепа в развитието на програмата.