Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Обучение за електроенергетиката – „Борсова търговия и управление на небаланси“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

   

11.01.2020

 

 

На 8 и 9 януари в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Обучение „Борсова търговия и управление на небаланси“ –съвместен сертификационен курс на списание „Ютилитис“ и Центъра за образователни услуги към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните теми на обучението бяха: Либерализация на електроенергийния пазар; Борсова търговия с електроенергия; Участие в балансиращи групи; Роля на различните генериращи мощности в регулирането на електроенергийната система.

 

FEBA-Electricity-Trading

 

В обучението се включиха 30 участници – представители на енергийни компании, асоциации, индустриални предприятия, както и докторанти и студенти.

 

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 

  • доц. д-р Атанас Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Енергийно регулиране и електроенергийни пазари“
  • Калоян Стайков – старши икономист, Институт за пазарна икономика – „Роли в електроенергийния пазар“
  • Атанас Димов, Главен оперативен директор и член на Съвета на директорите на “ЧЕЗ Трейд България” АД – „Управление на портфолио“
  • Боян Кършаков – председател на сдружение Хидроенергия – „Участие на ВЕЦ в електроенергийния пазар“
  • Виктория Поповска и Васил Хубанов, ЕСО ЕАД – „Предизвикателства пред балансиращия пазар в България“
  • Меглена Русенова – Управител, Компания за енергетика и развитие ООД – „Участие на ВЕИ в електроенергиен пазар и управление на небалансите“
  • Николай Гавазки – Ръководител отдел “Прогнозиране и балансиращи групи”, “ЧЕЗ Електро България” АД – „Управление на небалансите в рамките на балансираща група“
  • Антони Желязков – Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД – „Участие на Пазар в рамките на деня и възможности за балансиране на търговски позиции“

 

 

 

Целта на обучението е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на съвременните предизвикателства пред мениджмънта в енергийния отрасъл.