Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Мобилност за докторанти и преподаватели по проекта SCHOLARNET – възможност за посещение на FAU и UVSQ, Paris-Saclay

   

23.06.2021

 

scholarnet-banner

SCHOLARNET (www.scholarnet.eu) е двугодишен проект с финансова подкрепа на програмата „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката, и в партньорство с UVSQ, Paris-Saclay (Франция) и Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Германия), който има за цел да повиши изследователският капацитет и видимостта на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в международен обхват.

В рамките на проекта се предоставя финансова подкрепа за млади учени, докторанти, пост-докторанти и хабилитирани преподаватели от факултета за осъществяване на мобилност в двата партньорски университета. Приоритетно се подкрепят млади учени, докторанти и пост-докторанти.

Мобилността трябва да бъде реализирана в изпълнение на определена научна задача.

Продължителността на мобилността е до 10 работни дни.

Кандидатите представят кратко резюме за целта на научната визита, мотивационно писмо, CV като се посочва и приемащ университет, със съответното лице за контакти от там.

 

Ако желаете да осъществите мобилност, можете да се свържете с екипа на проекта (г-н Ивайло Пантеров, Стопански факултет: scholar.net@feb.uni-sofia.bg ) с копие до контактните лица в двата партньорски университета:

- Г-н Оскар Пакос (Oscar Pacos, M.Sc.), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: oscar.pakos@fau.de

- Проф. Стела Райчева, UVSQ, Paris-Saclay: stela.raytcheva@uvsq.fr

 

Могат да се посочат и други лица от академичната колегия на двата приемащи университета, които са изразили готовност да приемат наши млади и утвърдени учени.

Кандидатурите се разглеждат редовно (поне 1 път месечно) по реда на постъпване.