Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „магистър“ за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

   

15.10.2021

 

Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „магистър“ за зимния семестър се провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ между 18 и 31 октомври 2021 г.

Студентите избират дисциплини от посочените в актуалния учебен план на всяка магистърска програма, който може да намерите тук.

За всички избираеми дисциплини в Системата за управление на студентската информация СУСИ е включена кратка анотация за съдържанието на курса и учебните програми, които са достъпни за студентите.

Студентите избират учебни дисциплини само от включените в учебния план на тяхната магистърска програма. Всички други дисциплини, които студентите желаят да посещават и да положат изпит по тях, се считат за факултативни.

Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите. Оценките от факултативни дисциплини не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.

Задължително избираемите дисциплини за студентите неикономисти/неспециалисти са добавени автоматично в техния учебен план. Формирането на минимален брой кредити от избираеми дисциплини включва успешното полагане на изпит по задължително избираемите дисциплини.

Дисциплини, които са останали записани след посочената крайна дата, стават задължителни за студента и той се включва в изпитните протоколи по тях. Направеният избор от студентите не подлежи на преразглеждане по време на семестъра и не се разглеждат заявления за отписване.

При проблеми с достъпа до СУСИ, може да потърсите съдействие от инспекторите за ОКС „магистър“ – Лилия Димитрова (liliab@feb.uni-sofia.bg) и Нели Милева (mileva@feb.uni-sofia.bg), както и на телефон 0878 437 462.

Новозаписаните студенти следва да проверят дали имат достъп до Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/) със своето потребителско име и парола. Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер и ЕГН. Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ. При технически въпроси или проблеми, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).

 

stopanskifakultet_logo_imagelarge