Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „магистър“ за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

   

01.02.2022

 

Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „магистър“ за летния семестър се провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ.

Кампанията протича в два етапа:

  • От 7 до 20 февруари 2022 г. студентите записват избираеми дисциплини.
  • От 21 февруари до 6 март 2022 г. студентите имат възможност да се отпишат от избираеми дисциплини, а студентите, приети от летния семестър на учебната 2021/2022 година, и да се запишат.

 

Необходима информация за записване на избираеми дисциплини:

  • Студентите избират дисциплини от посочените в актуалния учебен план на всяка магистърска програма, който може да намерите тук.
  • За всички избираеми дисциплини в Системата за управление на студентската информация СУСИ е включена кратка анотация за съдържанието на курса и учебните програми, които са достъпни за студентите.
  • Студентите избират учебни дисциплини само от включените в учебния план на тяхната магистърска програма. Всички други дисциплини, които студентите желаят да посещават и да положат изпит по тях, се считат за факултативни.
  • Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите. Оценките от факултативни дисциплини не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.
  • Задължително избираемите дисциплини за студентите неикономисти/неспециалисти са добавени автоматично в техния учебен план. Формирането на минимален брой кредити от избираеми дисциплини включва успешното полагане на изпит по задължително избираемите дисциплини.
  • Водещата катедра за дадена магистърска програма може да ограничи обучението по избираемите дисциплини в ОКС „магистър“, като заложи минимум записали се студенти за провеждане на занятия. Това налага посочването и на резервни избираеми дисциплини в системата СУСИ. Повече информация относно ограниченията при записване на избираеми дисциплини, взети с решение на катедрено ниво, може да получите от администраторите на магистърските програми.
  • Дисциплини, които са останали записани след посочената крайна дата, стават задължителни за студента и той се включва в изпитните протоколи по тях. Направеният избор от студентите не подлежи на преразглеждане по време на семестъра и не се разглеждат заявления за отписване.

 

ВАЖНО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР:

Новозаписаните студенти следва да проверят дали имат достъп до Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/) със своето потребителско име и парола. Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер и ЕГН. Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ. При технически въпроси или проблеми, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).

При интерес към определена избираема дисциплина, следва да се свързвате с преподавателите титуляри на курсове, които ще ви ориентират за начина на посещаване на занятията и тяхното провеждане. При проблеми с достъпа или невъзможност да намерите избираем курс, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).

 

При въпроси относно избираемите дисциплини, може да потърсите съдействие от инспекторите за ОКС „магистър“ – Лилия Димитрова (liliab@feb.uni-sofia.bg) и Нели Милева (mileva@feb.uni-sofia.bg), както и на телефон 0878 437 462.

stopanskifakultet_logo_imagelarge