Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Годишният доклад на AIBEST за 2021 г. отново идентифицира партньорството със Стопанския факултет като изключително успешно

   

05.11.2021

 

AIBEST – Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии, преди това Българска аутсорсинг асоциация, е независима браншова организация, чиято цел е да развие България като лидер за технологични продукти, услуги, решения и световно призната дестинация за обучение на таланти. Асоциацията обединява компании от всички сфери на съвременната индустрия за бизнес услуги, компании, предлагащи услуги, свързани с BPO, ITO, KPO, LPO, HRO и други. AIBEST представи на 4 ноември своя годишен доклад за 2021 г.

В раздела за висше образование (стр. 49 в PDF файла) AIBEST определя като свои ключови стратегически партньори Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, Техническия университет в София и АУБ. Анализът включва и цитати от декана на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев.

AIBEST-1

В Стопанския факултет на Софийския университет вече много преподаватели подготвят програми, базирани изцяло на дистанционно обучение, надграждайки опита, който натрупаха наскоро в дигитализацията на образователното съдържание. „Наясно сме, че това не може да замени преподаването лице в лице, но възнамеряваме да достигнем до нови пазари с тези електронни курсове, включително извън България, както и да доразвием нашите следдипломни квалификации, които са основно онлайн за втора поредна година ”, подчертава доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет.

Въпреки че пандемията имаше своите положителни ефекти върху дигитализацията на учебния процес, тя хвърли светлина и върху едно от основните предизвикателства на българското висше образование – да бъдем в крак с технологиите и изискванията на различните видове индустрии. И тримата представители на университета, цитирани в анализа на AIBEST, посочват като един от основните проблеми, пред които са изправени техните институции, необходимостта от специализирани технологии и оборудване, както и донякъде тяхната липса. Сътрудничеството с партньори и представители на основните работодатели в България е един от начините за справяне с този проблем, според доц. д-р Атанас Георгиев.

Стопанският факултет също така се стреми да улесни диалога между студенти и работодатели чрез своя кариерен център. Съобразява и програмите си с нуждите на работодателите, като най-пресният пример в това отношение е създаването на новата магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление”, която привлече над 80 студенти.

Най-старият български университет стартира съвместно с AIBEST преди три години и магистърската програма „Аутсорсинг проекти и компании”. Учебната програма е със силна практическа насоченост и има за цел да изгради умения и компетенции за решаване на реални бизнес проблеми в различни области на аутсорсинг и офшоринг. Всички курсове се водят от специалисти с богат опит в академичната област и представители на компаниите членки на AIBEST.

Освен това, през тази академична година студентите имаха възможност да получат финансова подкрепа за обучението си, като кандидатстваха за общо 9 стипендии, покриващи разходите им, свързани със семестриалните такси. Стипендиите се предоставят от компании-членки на AIBEST – A Data Pro, Alorica, Coca-Cola, EXL, Pontica Solutions и Telus International.

Предвид широкото сътрудничество с бизнеса и възможностите за заетост в резултат на това, съвсем естествено е българските университети да се считат за особено успешни, когато става въпрос за привличане на студенти от чужбина. Стопанският факултет има четири магистърски и една бакалавърска програма, които се преподават изцяло на английски език и които привличат студенти от Азия, Африка и Близкия изток. Броят на записаните чуждестранни студенти все още е малък поради съществуващите административни процедури и факултетът работи активно по разработването на правни и процедурни промени, които да му помогнат да навлезе на нови пазари, споделя доц. Георгиев и добавя, че потенциалът за растеж е огромен.

В Стопанския факултет към Софийския университет усилията в момента са насочени към предлагане на повече възможности за интегрирани инициативи между студенти, възпитаници и партньорски организации. „Имаме и идеи за нови магистърски програми с международен профил, които вече обсъждаме с чуждестранни университети и местни работодатели“, отбелязва деканът на Стопанския факултет.