Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гл.ас. д-р Савина Михайлова-Големинова ще участва в конференция, организирана от Юридическия факултет на Нишкия университет, Сърбия

   

15.09.2020

 

Представител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопанския факултет – гл.ас. д-р Савина Иванова Михайлова-Големинова, съвместно с проф. дюн. Марина Афанасиевна Лапина, Юридически факултет, Катедра „Правно регулиране на икономическите дейности“, Финансов университет към правителството на Руската Федерация, Москва, ще представят доклад на тема „Реформа в областта на финансовия контрол в Руската Федерация и България“ в предстоящата онлайн международна научна конференция „Отговорност в правен и социален контекст“, организирана от Юридическия факултет на Нишкия университет, Сърбия.

conference

Вижте тук повече информация за конференцията.

За допълнителна информация за участие пишете на: aprilconference2020@prafak.ni.ac.rs