Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Факултетният съвет утвърди избора на нови ръководители в катедрите „Икономика“ и „Стопанско управление“ на Стопанския факултет

   

03.08.2020

 

На свое заседание, проведено онлайн в края на юли, Факултетният съвет на Стопанския факултет утвърди избора на нови ръководители на катедрите „Икономика“ и „Стопанско управление“.

За ръководител на Катедра „Стопанско управление“ на заседание на 16 юли е избрана доц. д-р Олимпия Ведър-Величкова. Тя приема поста от досегашния дългогодишен ръководител на катедрата проф. дсн Цветан Давидков.

За ръководител на Катедра „Икономика“ на заседание на 16 юли е избран доц. д-р Димитър Златинов. Той поема щафетата от досегашния ръководител на катедрата проф. д-р Стефан Петранов.

FEBA1

Доц. д-р Олимпия Ведър-Величкова е преподавател в Катедра "Стопанско управление" и научен секретар на Катедрата от създаването на Стопанския факултет.

Чете лекции по "Управление на човешките ресурси" и "Съвременни развития и иновации в управлението на човешките ресурси".

Професионалните ѝ интереси са свързани с особеностите на управлението на хората в организациите, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и преодоляването на професионалния стрес, както и с проблемите на деловата комуникация.

Доц. д-р Димитър Златинов от 2019 г. е заместник-декан по учебната дейност на Стопанския факултет. До момента беше и научен секретар на катедра „Икономика“. Ръководител е на МП „Митнически и данъчен контрол“ и администратор на МП „Икономика и финанси“. Лектор е по микроикономика, макроикономика, международна икономика и макроикономическа политика в Софийския университет.

Доц. Златинов е специализирал в Австрия към Международния валутен фонд и в Люксембург към Европейската сметна палата. През 2014 г. е участник в Петата юбилейна среща с лауреати на наградата по икономика в памет на Алфред Нобел в Линдау, Германия. Работил е в Българската народна банка в периода 2010-2016 г.

До момента е участвал в 8 международни, национални и университетски научноизследователски проекти. Автор е на над 45 публикации в страната и чужбина, свързани с изследване на цикличното развитие на икономиката, моделирането на макроикономическите процеси, взаимодействието на макроикономическите политики и пазара на труда.