Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Джингдонг Хуа, Вицепрезидент на Световната банка, ще изнесе гост-лекция за студентите на Стопанския факултет

   

09.11.2021

 

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Кариерният център на Стопанския факултет и управление „Трежъри“ на Световната банка имат удоволствието да ви поканят на онлайн гост-лекция на тема „The Role of The World Bank in Promoting Diversity and Inclusion through its Operations and Financial Markets Activities“ на 1 декември от 16:00 до 17:00 ч. Гост-лектор е г-н Джингдонг Хуа – вицепрезидент на Световната бана и началник на управление „Трежъри“. За да получите линк за включване в лекцията, е необходимо да се регистрирате тук.

SU-WB

Джингдонг Хуа е вицепрезидент на Световната бана и началник на управление „Трежъри“. Също така той заема длъжността администратор „Пенсионно финансиране“ в Групата на Световната банка.

Като вицепрезидент на Световната банка и началник на управление „Трежъри“, той отговаря за операциите на капиталовите пазари и надзирава годишна програма за финансиране в размер на 60 до 70 милиарда щатски долара чрез дългови емисии на Международната банка за реконструкция и развитие и Международната асоциация за развитие. Ръководи глобален екип от професионалисти, управляващи дългов портфейл на стойност 200 милиарда щатски долара; портфейл от активи на стойност 170 милиарда долара, управляван за Групата на Световната банка и над 70 клиента. Г-н Хуа ръководи изграждането на капацитета на управление „Трежъри“ и дейностите по предоставяне на консултантски и посреднически услуги на капиталовите пазари в областта на финансовия анализ, управлението на активи и разработването на решения за клиенти.

Като администратор „Пенсионно финансиране“, г-н Хуа надзирава инвестициите и администрацията на пенсионните планове на Групата на Световната банка, възлизащи на 30 милиарда щатски долара, инвестирани в богат набор от активи, включващи такива с фиксирана доходност, акции на компании и публични институции, недвижимо имущество и алтернативни инвестиции.

Преди да заеме настоящия си пост г-н Хуа е вицепрезидент и началник на управление „Трежъри“ на Международната финансова корпорация, където се фокусира върху създаването на глобална ликвидност, развитието на местните пазари на дълг и създаването на иновативни финансови продукти и решения. По време на неговия мандат Международната финансова корпорация увеличава значително капацитета си за финансиране в местна валута в подкрепа на клиенти от частния сектор. Под неговото ръководство се осъществява отварянето на редица възникващи пазари, сред които са тези на Руанда, Нигерия, Индонезия, Колумбия, Узбекистан и Индия, издаването на иновативни емисии дългови инструменти и въвеждането на структурирани финансови продукти на тези пазари.

Преди да заеме поста си в Международната финансова корпорация, г-н Хуа е на длъжност заместник-началник на управление „Трежъри“ на Азиатската банка за развитие в Манила, а преди това е заемал различни длъжности в управление „Трежъри“ на Азиатската банка за развитие, в програмата на ООН за развитие в Ню Йорк и в Африканската банка за развитие в Абиджан.

Като китайки гражданин той започва кариерата си през 1983 г. в Китайската национална химическа строителна корпорация. Бакалавърската му степен е придобита в Университета по науки и технологии в Циндао, магистърската му степен по бизнес администрация със специализация финанси е придобита в Тексаския университет в Арлингтън, а магистърската му степен по публична администрация – в Колумбийския университет.