Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Калоян Ганев е автор на статия в Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

   

12.09.2020

 

В списанието „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics“ беше публикувана статия на доц. д-р Калоян Ганев, озаглавена „Real-Time vs. Full-Sample Performance of One-Sided and Two-Sided HP Filters. An Application to 27 EU Member States' GDP Data“. Списанието е индексирано в Scopus, Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI), BazEcon, CEJSH и RePec.

KGanev

Доц. Ганев е преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Статията може да бъде свалена от http://cejeme.org/