Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

29.11.2021

 

На 23 ноември 2021 г. дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия в онлайн платформата Teams.

IUO-November-2021

Успешно защитилите дипломанти от катедрата са от магистърските програми „Енергийни пазари и услуги“, „Фасилити мениджмънт“, „Дигитален мениджмънт в туризма“ и един дипломант от „Управление на иновациите в публичния сектор“:

 • Десислава Енева с тема „Проучване влиянието на инфлуенс маркетинга в туризма” и научен ръководител доц. д.ик.н. Антон Герунов
 • Елвира Иванова с тема „Промени в потребителското търсене в сектор туризъм в резултат на пандемията от COVID-19. Дигитални решения” и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова
 • Марина Пехливанова с тема „Ролята и използването на дигиталната следа и социалните мрежи в развитието на успешна дестинация София” и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова
 • Ралица Трендафилова с тема „Влиянието на Airbnb върху хотелиерската индустрия” и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова
 • Вяра Илиева с тема „Прединвестиционно проучване за изграждане на малки модулни реактори на площадката на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД” и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Гергана Христова с тема „Нови бизнес модели за търговците на електрическа енергия в ютилити сектора” и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Елмира Георгиева с тема „Съвместимост на зеления водород с електроенергийния сектор в България и анализ на конкурентоспособността му на енергийния пазар” и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Йовка Иванова с тема „Анализ на промените в конкурентната среда и процесите на борсовия оператор при навлизането на повече от един номиниран оператор на пазарите на електроенергия в България” и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Лилия Чобанова с тема „Възможности за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3““ и научен ръководител д-р инж. Ивайло Найденов
 • Теодор Хинов с тема „Възможности за финансиране на малки фотоволтаични централи в България” и научен ръководител ас. д-р Мария Трифонова
 • Теодор Стаменов с тема „Въздействието на COVID пандемията върху глобалната енергийна политика” и научен ръководител гл. ас. д-р Емил Митов
 • Антоана Сливкова с тема „Принципи и механизми за управление и финансиране на здравното осигуряване в Република България” и научен ръководител проф. д-р Анастасия Бънкова
 • Ваня Христова с тема „Закон за управление на етажната собственост - анализ на ползи и пречки, предложения за подобрения” и научен ръководител гл. ас. д-р Петър Ташев
 • Даниела Пенчева с тема „Аутсорсинг на фасилити мениджмънт услуги - предимства, недостатъци и рискове при избора на интегриран ФМ доставчик” и научен ръководител гл. ас. д-р Петър Ташев
 • Пламен Георгиев с тема „Опасни промишлени и битови отпадъци - методи за обезвреждане, преработване и оползотворяване” и научен ръководител гл. ас. д-р Петър Ташев
 • Стоян Буюклиев с тема „Предимства и предизвикателства при изграждане на зарядни станции за електромобили и електрически велосипеди в бизнес сграда” и научен ръководител гл. ас. д-р Петър Ташев