Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / ЦТТ към НИС на СУ „Св. Климент Охридски“ организират конкурс „Млад предприемач в науката“

   

21.02.2022

 

Конкурсът се организира от Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ „Св. Климент Охридски“ по случай юбилейното 20-о издание на Европейския ден на предприемача през 2022 г. Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност.

Young-European-biotech-entrepreneurs-1200x720

До участие в конкурса се допускат само студенти и изследователи до 35 години, както и колективи, съставени от изследователи в посочената възрастова група, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За участие в конкурса участниците трябва да представят разработена бизнес идея, описание на научен продукт или технология с посочена степен на технологична зрялост и да изпратят попълнена заявка за участие не по-късно от 15 септември 2022 г.

 

Етапи и срокове на конкурса:

Етап 1: Обявяване на конкурса: 01.03.2022 г.

Етап 2: Подаване на заявка за участие: 01.04.-15.09.2022 г.

Етап 3: Разглеждане на всички заявки и селектиране на 5-10 номинации: до 20.10.2022 г.

Етап 4: Устна (онлайн или присъствена) защита на номинираните кандидатури пред академично жури: 25.10.2022 г.

Етап 5: Обявяване на спечелилия най-много гласове участник и на класираните на 2-ро и 3-то място участници: 30.10.2022 г.

 

Награждаването с парична награда ще се извърши на Европейския ден на предприемача, който ще се проведе през ноември 2022 г.

 

Организационен комитет в състав:

Председател: Божил Добрев, директор на НИС и ръководител на ЦТТ

Членове:

1. Красимира Генева, експерт в ЦТТ

2. Антон Андонов, експерт в ЦТТ

 

Процедура за провеждане на конкурса:

Участниците в конкурса „Млад предприемач в науката“ следва да изпратят заявки за участие в посочените от организатора срокове на следните e-mail адреси: kgeneva@tto.uni-sofia.bg и andonov.anton@gmail.com. Постъпилите предложения ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност.

 

Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от УС на НИС в следните групи:

  • Бизнес идея;
  • Научна обосновка;
  • Потенциал за реализация.

 

Награден фонд:

Комисията ще присъди Голямата награда в размер на 7500 лв. за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива – „Млад предприемач в науката“. Класиралите се на второ и трето място ще получат съответно 4000 и 2000 лв.