Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Центърът по предприемачество и проектно управление на Стопански факултет организира обучение на учители

   

23.11.2021

 

От 27 октомври до 19 ноември 2021 г. Центърът по предприемачество и проектно управление на Стопанския факултет организира обучение на учители по предприемачество и икономически дисциплини (8 – 12 клас). В курса участваха 21 учители от гр. Аксаково (обл. Варна), гр. Благоевград, с. Борино (обл. Смолян), гр. Варна, гр. Гоце Делчев, с. Долно Осеново (обл. Благоевград), с. Ружинци (област Видин), гр. Русе, с. Старцево (обл. Смолян).

253564945_343813747513417_8747362159390377975_n

Вниманието на колегията беше насочено към философията и методологията на преподаването по предприемачество и икономически дисциплини; основните проблемно-тематични области – съдържание и вътрешна логика; възможностите за междупредметни връзки. В процеса на обучението бяха дискутирани теми за избора на подходящи образователни технологии (вкл. методи и формати на преподаване и учене). Подчертан интерес предизвика представянето на възможности за използване в обучението на игрови подходи.

За нуждите на обучението на съдържателно равнище бяха разработени конкретни урочни единици: иновации; същност на предприемачеството – защо предприемачеството е ценно; фактори за предприемаческия успех; развитие на ефективни екипи; творчески методи и техники за идентифициране на възможности и развитие на бизнес идеи; оценка на предприемаческата идея в проектен формат; развитие на комуникационни компетентности; същност на управлението; делегиране и др.

Автор и водещ на обучението беше професор д.с.н. Цветан Давидков. „Възприемам работата за повишаване качеството на обучението в училище като първостепенна задача на университетските преподаватели“. Подобни обучения бяха проведени и през предходните 2020 и 2019 г.

Организаторите на обучението изказват благодарност на доц. д-р Тодор Ялъмов – с включване той даде ценен принос за изясняване на темата възможности за използване в обучението на игрови подходи. В рамките на тази тема дванадесетокласникът Калоян Димов демонстрира възможностите на онлайн играта "Щанд за лимонада".

 

Отзиви на участници в обучението

  • Обучението бе изцяло с практическа насоченост и бяха поднесени много примери от живота, дейността на предприемачите, възникването и развитието на бизнес идеите. Обмяната на информация между участниците бе ценна!
  • Лекциите бяха структурирани отлично. Информацията беше представена по завладяващ начин. Имаше много примери.
  • Хареса ми лекотата, с която беше представен материала. Като начинаещ преподавател по предприемачество ми беше много интересен начина на представяне на темата, не да е сухо както по учебник, а с много примери и решаване на казуси.
  • Обучението беше с много добре подбрана практическа насоченост основно за часовете по предприемачество и за мен лично беше изключително полезно.