Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Ас. д-р Деян Радев публикува студия в журнал от световния Топ 5 по финанси

   

18.10.2021

 

Студията на ас. д-р Деян Радев „Влияние на интеграционната култура на глобалните банки върху преноса на кредитни шокове“, в съавторство с проф. д-р Андреас Барт от Университета Заарланд, бе одобрена за публикация от реномирания Journal of Banking & Finance (Impact Factor (Elsevier): 3.070 (линк); SJR (Scopus): 1.580 (Q1, линк), H index: 161 (4th in Finance, линк).

изображение

Студията анализира как степента на централизация на корпоративната култура на глобалните банки влияе на пренасянето на финансови шокова от банките-майки към дъщерните им дружества в чужбина. Анализът се базира на нова методология за измерване на културата на централизация на мултинационални банкови конгломерати, която се базира на текстов анализ и измерване на езика на надмощие и авторитет в банковите финансови отчети. В студията се разкриват редица нови научни резултати, най-важният от които е, че дъщерните дружества на банки с по-автократична култура намаляват кредитирането си в по-висока степен след финансов шок за банката-майка, в сравнение с конгломерати с по-малко автократична корпоративна култура. Резултатите са от световна значимост за разбирането ни за преноса на кризи и финансови шокове отвъд граница и заразяването между финансови системи.

Публикацията е подпомогнат от проекта ScholarNet, както и от Европейската банка за възстановяване и развитие, Министерството на образованието и науката на провинция Хесен, Германия, Университет Гьоте, Франкфурт, и Икономическия институт в Хале (Зале), Германия.