Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“ – представяне на сборник със студентски разработки

   

09.11.2021

 

На 4 ноември 2021 г. от 18 часа беше представен сборникът със студентски разработки „Актуални предизвикателства пред българската икономика“. Това бе второто събитие от честването на 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“ през 2022 г., на което студенти – бакалаври и магис­три – от Стопанския факултет, представиха свои анализи и оценки на актуални въпроси от развитието на българската икономика в условията на пандемията от COVID-19 и присъединяването на България към еврозоната.

1

В началото на представянето доц. д-р Димитър Златинов, ръководител на катедра „Икономика“, приветства присъстващите на събитието и изрази своето задоволство от успешното реализиране на сборника със студентски материали. Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, също поздрави студентите за тяхното желание и целенасочени усилия да развиват своя изследователски потенциал, изтъкна партньорството със Съюза на икономистите в България и вече традиционното заемане на призови места в националния конкурс „Млад икономист“, както и пожела още много дръзновение и творческо вдъхновение на всички колеги. Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България, подчерта, че освен достолепния юбилей на катедра „Икономика“, представянето на студентския сборник съвпада и с Деня на народните будители и поздрави Стопанския факултет за иновативната инициатива за активно включване на студентите в академичния живот. Проф. Хубенова-Делисивкова подчерта същественото значение на развиването на изследователски потенциал у младите колеги за развитието на икономическата теория и практика и изтъкна водещото място на Стопанския факултет в тази насока.

2

Доц. д-р Димитър Златинов подчерта, че в сборника участие са взели студенти от всички специалности на Стопанския факултет и предостави думата на студентите. Антонина Лашкова, Илияна Паралюзова, Катина Великова и Милица Иванова от спец. Стопанско управление (немска програма), 3 курс, представиха първоначалните икономически и социални ефекти от здравната криза от COVID-19 в национален и световен план и техния потенциален ефект върху процесите на възстановяване. Кирил Спиридонов (МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси) и Лидия Кабатлийска (МП Икономика и право), лауреати на националния конкурс „Млад икономист 2020“, изтъкнаха значението на дигитализацията в съвременни условия и чрез авторски модел за нейния икономически потенциал като катализатор на устойчиво развитие коментираха и готовността на България за присъединяване към еврозоната.

3

В последващата дискусия се включиха доц. д-р Стела Ралева, доц. д-р Соня Георгиева, гл. ас. д-р Иванка Михайлова, а проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова препоръча да се търси по-широк отзвук на предприетата инициатива.

Линк към онлайн представянето на студентския сборник: https://bit.ly/online-event_4Nov

Сборникът със студентки разработки е достъпен на следния линк: https://bit.ly/EconDep

 

_____________________________________

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата ще отбележи 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.