Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - "Изграждане на иновационни мрежи в туризма", 03.11.2012

   

02.11.2012

 

МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - "Изграждане на иновационни мрежи в туризма"

с домакинството на департамент „Бизнес администрация“ НБУ
участват студенти от СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, УНСС, ЮЗУ„Неофит Рилски, МВБУ

Лектор: проф. д-р Манол РИБОВ

03.11.2012 г., 10.00 часа
Корпус 1, зала 214

 

П Р О Г Р А М А

ПРОГРАМА НА МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ИНОВАТИВНИ МРЕЖИ В ТУРИЗМА”, 03 НОЕМВРИ 2012 Г., НБУ, зала 214, к.1

10.00-10.10 ч. Откриване на конференцията – проф. д-р Манол Рибов

 

НБУ

10.10-10.20 ч. Станислава Александрова, „Състояние и развитие на туризма”
10.20-10.30 ч. Елена Ямантиева – „Структурни промени на туристическия пазар”
10.40-10.50 ч. Десислава Валентинова Михайлова – „Диверсификационната стратегия на туристическата фирма”
10.50-11.00ч. Андрей Стратиев, „Екологични изисквания към туристическите дестинации”
11.00-11.10 ч. Йордан Димитров - „Електронният бизнес в туризма”

 

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

11.10-11.20 ч. Георги Йорданов - „Потенциал за развитие на национален клъстер за специализирани видове туризъм”
11.20-11.30ч. Димитрина Иванова, Анелия Захариева - „Влияние на Олимпийските игри върху туристическото развитие на дестинацията”
11.30-11.40 ч. Илиян Дуков - „Детерминанти на потребителското търсене на организирани еднодневни пешеходни екскурзии”
11.40-11.50 ч. Йоанна Георгиева - „Иновации в туризма на примера на проект Орлово око"
11.50-12.00 ч. Росица Николаева, „Сравнителен анализ на хотел, част от чуждестранна верига и самостоятелен обект (на примера на Шератон хотел София и Гранд хотел София)”

 

УНСС

12.00-12.10 ч. Илияна Пашалийска – „Тенденции и перспективи на туризма в България”
12.10-12.20 ч. Денис Илиев – „Зелено бъдеще”
12.20-12.30 ч. Елизабет Костова – „Състояние и развитие на фестивалния туризъм в България”
12.20-13.00 ч. Кафе-пауза

 

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

13.00-13.10 ч. Снежана Стоинкова - „Имаджинерингът като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическия продукт”
13.10-13.20 ч. Ива Гърлова – „Защита правата на потребителите”
13.20-13.30 ч. Цветан Романски – „Европеизация на дестинация България”
13.30-13.40 ч. Цветелина Петрова – „Структурно изграждане на анимационния продукт”
МВБУ
13.40-13.50 ч. Константин Занков, МВБУ, Десислава Александрова, НБУ - "Изграждане на успешни рекламни стратегии в туризма
13.50-14.00 ч. Лазар Лазаров – „Фискална политика в туризма”
14.00-14.10 ч. Бисерка Иванова – „Влияние на икономическата криза върху българския туризъм”
14.10-14.20 ч. Петя Гаврилова – „Обхват и измерване на дизайна в ресторантьроството”
14.20-14.30 ч. Васил Съиков – „Технологичен фактор за конкурентоспособността на конгресния туризъм”
14.30-14.40 ч. Галя Монева – „Екопътеките - природосъобразна форма на туризъм”
14.40-14.50 ч. Радко Мутафчийски – „Филмов туризъм в Нова Зеландия”
14.50-15.00 ч. Иван Пламенов – „Религиозен туризъм„

15.00-15.30 ч. Дискусия
15.30 ч. Закриване на конференцията