Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Лятно училище „Капиталови пазари” 30 юни – 5 юли 2014 г. (фондация "Буров")

   

24.05.2014

 

Лятно училище „Капиталови пазари” 30 юни – 5 юли 2014 г.

Лятното училище е израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Проведено за първи път през 2002 г., то е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор.
Неговата програма е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към новите практики в банкирането и инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.
През 2014 г. Лятното училище ще се проведе от 30 юни до 5 юли в хотел „Жеравна” – гр. Банкя.
Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Капиталови пазари”, като основния акцент в него ще бъде анализ на капиталови инструменти и инвестиционна етика. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.
Желаещите да кандидатстват за Лятното училище изпращат до 15 юни 2014 г., на електронната поща на Фондацията - fnburov@ubb.bg:

1. Попълнена Информационна карта.
2. Автобиография.
3. Есе на английски език на една от следните теми:

 

(1) Behavioral investing role in frontier and emerging markets.
(2) Company organic growth witn no ‘organic’ human capital. Financial statements prerequisites and consequences.
(3) Value investing in frontier and emerging markets. Stock screening implications.