Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Доц. д-р Иван Ангелов

   

 

Доц. д-р Иван Ангелов е преподавател по "Основи на управлението", „Стратегическо управление", „Международен мениджмънт", „Международни бизнес стратегии".

 

Научните и изследователските му интереси са в областта на иновациите, иновационната култура на организациите, иновационната способност на организациите, иновационния потенциал на организациите, както и развитието на индустриалната клъстеризация.