Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Новини - Катедра Стопанско управление

   

 

Актуализирани указания за разработване на магистърски тези, катедра "Стопанско управление"

25.10.2023

Информационни срещи за държавни изпити в ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" към катедра „Стопанско управление"

07.04.2023

Въпросник за държавен изпит на МП „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“

16.05.2022

Въпросник за държавен изпит за МП „Бизнес администрация – управление и предприемачество“

04.04.2022

Въпросник за държавен изпит за специалност „Стопанско управление“, ОКС „Бакалавър“

03.02.2022

Въпросник за държавен изпит на МП „Дигитален маркетинг“, редовно обучение

03.02.2022

Актуализирани указания за разработване на магистърски тези, катедра "Стопанско управление"

03.02.2022

Въпросник за държавен изпит на МП „Бизнес администрация“

02.02.2022

Катедра „Стопанско управление“ удостои с похвални грамоти най-добрите си студенти

15.06.2020

Монография „Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria“ на Катедра „Стопанско управление“ в Стопанския факултет

16.11.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра "Стопанско управление"

16.01.2019

Статия на проф. д.ик.н. Желю Владимиров и проф. Алан Уилямс е публикувана в списание Tourism Management Perspectives (impact factor 1,779)

25.10.2018