Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Гл. ас. д-р Емил Митов

   

Гл. ас. д-р Емил Митов

 

Образование

  • Завършил степен „бакалавър” и „магистър” в СУ “Климент Охридски”, Стопански Факултет, специалност „Стопанско управление“.
  • Докторант в Център по наукознание и история на науката – БАН, секция „Научна политика”.
  • Доктор по наукознание и история на науката – тема на дисертация “Интерорганизационните мрежи – средство за иновационен трансфер”.

 

Професионален опит

  • От 2008 г. хоноруван преподавател в Стопански факултет, а след 2010 главен асистент в катедра „Икономика на отраслите”.

През този период е водил лекции по „Управление на знанието“, „Иновационни мрежи“, „Въведение в счетоводството“ – упражнения, „Счетоводни програмни продукти“, „Счетоводно отчитане във фасилити мениджмънта“, „Вземане на решения от икономическите субекти“ и „Микроикономика“.