Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Гл. ас. д-р Десислава Калчева

   

 

IMG_3695

Гл. ас. д-р Десислава Калчева

Д-р Десислава Калчева се присъединява към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2019 г., първоначално като хоноруван асистент, а през 2023 г. като редовен асистент в катедра „Икономика и управление по отрасли“. Тя има над 15-годишен опит в сферата на публичните финанси, в т.ч. като експерт общински финанси във Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ) и като главен експерт към Фискалния съвет на България. Основните изследователски интереси на д-р Калчева са в сферата на публичните финанси, регионалното развитие и инвестиции, фискалната децентрализация.

Десислава Калчева е участвала в изготвянето на различни методологии, свързани с оценка на финансовата автономност и определяне на нивото на кредитоспособност на общините.

 

Проекти:

  1. Участие в проект на Европейската комисия на тема Local Autonomy Index Project II– country expert
  2. Участие в проект на Варшавския университет на тема Territorial Reforms in Europe: Comparative perspective – country expert

 

Членство в организации:

  1. Член на Мрежата от институти и училища за публична администрация в Централна и Източна Европа - NISPAcee
  2. Член на EUROPEAN URBAN RESEARCH ASSOCIATION.

 

 

Контакти:

email: d.kalcheva@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 109

 

Приемно време:

Петък 17.00 – 18.00 ч. (след уговорка по имейл)

 

CV на български език

Списък с публикации

email: d.kalcheva@feb.uni-sofia.bg

ResearcherID: AGO-4928-2022

ResearchGate – Десислава Калчева

orcid.org/0000-0002-4361-8981