Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

   

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

Savina

 

CV (български) CV (English) CV (Русский)

 

e-mail: mihajlova@uni-sofia.bg

s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова e преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия, Европейската асоциация на данъчните професори (EATLP) и на Международната фискална асоциация (IFA). Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Има опит в публичния сектор като съветник на председателя на 40-ото Народно събрание (2005-2009 г., включително кореспондент по IPEX на НС) и съветник на служебния заместник министър–председател, отговарящ за координацията на управлението на средствата от ЕС (август – октомври 2014 г.). Консултант по проекти в областта на реформата на публичната администрация и транспорта, съфинансирани със средства от ЕС. Владее български, английски и руски език.

 

Преподавани дисциплини в бакалавърски и магистърски програми:

  • „Корпоративно и финансово право“ задължителна дисциплина на английски език в бакалавърска програма на Стопански факултет на СУ Счетоводство, финанси и дигитални приложения (Accounting, Finance and Digital Applications) на английски език с международно признат сертификат – Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales";
  • „Финансово право“ задължителна дисциплина на български език в бакалавърски програми: Стопанско управление (английска програма); Стопанско управление (немска програма); Стопанско управление (френска програма); Икономика и финанси (английска програма); Икономика и финанси (френска програма);
  • „Публични финанси и данъчно облагане“ задължителна дисциплина в МП „Икономика и управление на публични ресурси“;
  • „Контрол на средствата от Европейския съюз“ задължителна дисциплини в магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (лекционен курс), др.

 

Списък с публикациите