Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Доц. д-р Дияна Тишева

   

 

Доц. д-р Дияна Тишева е дългогодишен университетски преподавател и специалист по обработка на данни с ценен опит в ИТ индустрията.

 

Работила е за корпоративни клиенти от различни сектори, използващи разнообразни технологии в областта на информационното осигуряване и бизнес разузнаването. Основните й изследователски интереси са в областта на управлението и анализа на данни, интуиционистките размити множества, обобщените мрежи.

 

В своите лекции и упражнения доц. Тишева използва най-съвременни информационни технологии и студентите усвояват ценни за практиката умения.

 

Автобиография (pdf)

ResearchGate: Дияна Тишева

 

Списък на публикациите