Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономически и социални алтернативи бе публикувана статията на проф. Егберт и доц. Седларски "Марсел Мос и новата институционална икономика"

   

09.11.2016

 

В кн. 4 от 2016 г. на списание Икономически и социални алтернативи беше публикувана статията на проф. д-р Хенрик Егберт и доц. д-р Теодор Седларски "Марсел Мос и новата институционална икономика":

 

Егберт, Х., Т. Седларски (2016), "Марсел Мос и новата институционална икономика", Икономически и социални алтернативи, 4/2016, с.121-130.

 

Пълен текст в ResearchGate

 

Резюме

Статията представя идеите на Марсел Мос в контекста на новата институционална икономика. Мос, един от основателите на съвременната френска социология и социална антропология, формулира в първите десетилетия на XX век основополагащи концепции във връзка с произхода и функцията на парите. В статията твърдим, че идеите на Мос за ролята на парите в обществото са съвместими и допълващи аналитичните структури, развити в рамките на новата институционална икономическа теория. Разглеждаме две от тези взаимосвързани и допълващи се теоретични области – първо, формирането и ролята на предпочитанията и второ, значението на институцията на парите за обществото.